Vectura Defensa s.r.o.

Služby v oblasti přepravy ADR včetně třídy 7


Mezi naše služby patří:

- silniční přeprava podle ADR v kusech do 3,5 tuny včetně radioaktivních látek třídy 7 ADR
- přeprava zbraní
- služba externího bezpečnostního poradce DGSA pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1., 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9
- vstupní zjištující audit společnosti
- vypracování průvodních dokladů
- kontrolní činnost
- poradenství v oblasti ADR
- vypracování výroční zprávy
- školení osob podílející se na přepravě ADR
- zpracování bezpečnostního plánu 


O nás:


Od roku 2009 se nepřetržitě věnujeme činnostem v oblasti přepravy radioaktivních látek,
včetně vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany ve smyslu atomového zákona.
Od roku 2012 poskytujeme službu bezpečnostního poradce ADR včetně třídy 7.

© Copyright 2018 Vectura Defensa s.r.o. - All Rights Reserved